הסכמי שכר

הסכם קיבוצי מיוחד משבר קורונה

הסכם קיבוצי 2016

מענק הצטיינות בהוראה – מסלול מקביל

חוברת הסבר שכר סגל אקדמי בכיר

עדכון קרן קשרי מדע גימלאים

עדכון מענק אקדמי ( קריטריונים )

עדכון קקמ"ב ושבתון

עדכון מדרגות תוספות מחקר 2020

הנחיות עבודה נוספת באקדמיה

הסכם הרצאות מוקלטות

תקנון תגליות