חברי הוועד

יושב ראש ועד ארגון הסגל


פרופ' יצחק מסתאי

חברי הועד

 

פרופ' מרים מרקוביץ ביטון

פרופ' מיכל ציון

פרופ' תומר עינת

 

פרופ' מוטי פרידמן

ועדת בקורת

פרופ' שי רהימיפור

פרופ' אורית שפי