ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

אודות הארגון

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן הינו ארגון של כל חברי הסגל של האוניברסיטה בדרגת מרצה ומעלה, במסלול המינויים הרגיל או בדרגה מקבילה באחד ממסלולי המינויים האחרים, שהוא בעל מינוי רגיל בהיקף של חצי משרה לפחות, וכן חברי סגל שהיו במעמד זה ופרשו לגימלאות.

חברי הועד

פרופ' יצחק מסתאי
פרופ' מוטי פרידמן
פרופ' צפורה כהן
פרופ' מרים מרקוביץ ביטון
פרופ' תומר עינת
פרופ' מיכל ציון

ועדת ביקורת:
פרופ' שי רהימיפור
פרופ' אורית שפי

חדשות ואירועים