אודות הארגון

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן הינו ארגון של כל חברי הסגל של האוניברסיטה בדרגת מרצה ומעלה, במסלול המינויים הרגיל או בדרגה מקבילה באחד ממסלולי המינויים האחרים, שהוא בעל מינוי רגיל בהיקף של חצי משרה לפחות, וכן חברי סגל שהיו במעמד זה ופרשו לגימלאות.
מטרות, שטחי פעולה ותפקידים של הארגון:

 1. ייצוגם של חברי הארגון לפני מוסדות האוניברסיטה לשם קידום וטיפול בעניינים המקצועיים הקשורים בעבודתם באוניברסיטה, כגון תנאי עבודה ושכר, זכויות סוציאליות ותנאים נלווים, משכורת, שעות עבודה, חופשות, ותק, הפסקת עבודה, קרן לקשרי מדע בינלאומיים (קקמ"ב), קופת תגמולים, השתלמות וקרנות השתלמות, שבתון ומענק שבתון, פרישה לפנסיה וזכויות לאחר הפרישה, ביטוח, פיצויים וכו'.
 2. ייצוג חברי הארגון לפני מוסדות המדינה בעניינים הנ"ל ודומיהם.
 3. שיתוף פעולה והתקשרות עם ארגונים מקצועיים אחרים בארץ ובחו"ל, ועם ארגונים בינלאומיים.
 4. ארגון הסגל הבכיר מקיים קשר שוטף עם ארגוני הסגל האקדמי הבכיר בשאר האוניברסיטאות בישראל.
  יו"ר הארגון חבר במועצה המתאמת שהינה הגוף המאחד את ארגוני הסגל בעניינים שונים כולל בענייני שכר, ניהול מו"מ על השכר עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), הממונה על השכר ואגף התקציבים שבאוצר.

נושאים נוספים בהם מטפל הארגון:

 • ביטוחים רפואיים של חברי הסגל
 • הלוואות לחברים
 • ייעוץ פנסיוני
 • מפגשים עם יועצי מס לקראת שבתונים
 • הנפקת כרטיס חבר סגל אקדמי
 • ביטוח נסיעות לחו"ל
 • מבצעים שונים

חשוב לכל חבר סגל חדש לתאם עימנו פגישה עם תחילת עבודתו באוניברסיטה.

להתקשרות:
טלפון פנימי – 8290
טלפון חיצוני – 03-5354084
פקס' – 03-5352878
כתובת דואר אלקטרוני – irgun.segel@mail.biu.ac.il

שעות הפעילות: ימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 15:00