תקנון הארגון

תקנון ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן

תקנון